Му помагаме на светот да расте од 1983 година

Дијагонална потпора на ринглок