Му помагаме на светот да расте од 1983 година

Заграда на табла со октагон